top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de fotograaf (Marloes Niemeijer) en het bruidspaar. Na het lezen en accepteren van deze voorwaarden zijn deze van toepassing, zelfs na het beëindigen van de overeenkomst (tenzij anders is afgesproken).

Thanks! Nu al zin in jullie bruiloft :-)

Opdracht en betaling

o   Op de offerte zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Deze zijn tegelijk met deze offerte aan het bruidspaar toegezonden.

​​

o   Vanaf het moment dat het bruidspaar akkoord is gegaan met de offerte, is het niet meer mogelijk om de opdracht te annuleren of op te zeggen. Bij annulering of opzegging ben ik daarom genoodzaakt om de gehele schade in rekening te brengen. 

* Door het Corona virus is het mogelijk om jullie bruiloft kosteloos te verzetten naar een nieuwe datum.

o   Nadat het bruidspaar met de offerte akkoord is gegaan, stuur ik een aanbetalingsnota voor een bedrag van 200 euro. Deze dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald.

o   De factuur voor de restantbetaling wordt in de week na de bruiloft verstuurd en dient betaald te worden voordat de foto’s worden geleverd. De restantbetaling moet in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum worden betaald.

o   Tijdens het kennismakingsgesprek hebben wij besproken hoeveel uur ik zal fotograferen. Wanneer de bruiloft uitloopt en ik meer dan een half uur extra aanwezig zal zijn, factureer ik de overuren tegen mijn uurtarief van € 150,-​

Uitvoering tijdens de bruiloft

o   Het wordt bekend verondersteld dat Marloes Niemeijer Fotografie tijdens de bruiloft niet altijd zichtbaar aanwezig is, maar ook rondloopt en vanuit verschillende hoeken fotografeert.

o   Het is aan te raden de gasten te vragen geen foto’s te maken tijdens de ceremonie, zodat het bruidspaar rustig kan genieten van het moment. Ook voorkomt het handen met telefoons of camera’s op de foto’s van de fotograaf.

o   Bij overmacht of technische problemen tijdens de bruiloft zal Marloes Niemeijer Fotografie de aanbetaling terugbetalen. Ik werk alleen met professionele apparatuur en ik zorg dat er altijd extra apparatuur aanwezig is.

o   Wanneer ik door overmacht niet aanwezig kan zijn op de bruiloft, zal ik actief hulp bieden bij het zoeken naar vervanging. Hiervoor heb ik een netwerk van ruim 700 fotografen en ik zal er alles aan doen om vervanging te regelen. Ik kan echter geen garantie bieden. Wanneer ik wegens overmacht niet aanwezig kan zijn op het huwelijk, zal ik de aanbetaling terugbetalen.

​​

 Uitvoering na de bruiloft

o   Er wordt een selectie gemaakt van de gemaakte foto’s. Het is niet mogelijk om alle gemaakte foto’s in te zien.

o   Het auteursrecht van de fotografische werken berust bij Marloes Niemeijer Fotografie. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt voor privégebruik, maar niet voor commercieel gebruik.

o   Binnen ongeveer één week na de bruiloft ontvangt het bruidspaar een preview van ± 5 foto’s. De bewerkte foto’s worden binnen vijf weken na de bruiloft (indien de factuur is voldaan) verstuurd via een online galerie. De foto’s worden geleverd in kleur en een selectie daarvan in zwart-wit. De foto’s worden bewerkt in de stijl van Marloes Niemeijer Fotografie, zoals te zien op www.marloesniemeijerfotografie.com.

o   De foto’s die te zien zijn in de online galerie worden in hoge resolutie op een USB geleverd, tegelijk met de levering van het (mini)album. Op deze USB staan naast de foto’s in hoge resolutie een map met foto’s in lage resolutie. Deze zijn te gebruiken voor op internet en social media.

o   Indien de foto’s door het bruidspaar worden gepubliceerd op social media, wordt verwacht dat het bruidspaar Marloes Niemeijer Fotografie vermeldt in de beschrijving. 

o   De foto’s mogen niet worden uitgesneden of bewerkt door het bruidspaar.

o   De foto’s van de reportage mogen worden gebruikt ter promotie van Marloes Niemeijer Fotografie mits anders afgesproken.

o   Als het bruidspaar heeft gekozen voor een minialbum zal deze worden opgemaakt door Marloes Niemeijer Fotografie. Hierin zijn geen aanpassingen mogelijk.

o   Een groot trouwalbum (30x30) bestaat standaard uit 23 spreads (46 pagina’s). Het bruidspaar heeft de mogelijkheid om meer spreads aan het album toe voegen (15 euro per extra spread).

o   Voor de omslag van het minialbum en het grote trouwalbum mag het bruidspaar kiezen uit de kleuren die te vinden zijn op mijn website.

o   Voor het grote trouwalbum mogen jullie zelf de foto-selectie maken die ik in het album zal verwerken. Na het samenstellen worden de spreads van het album naar het bruidspaar opgestuurd en heeft het bruidspaar één á twee keer de mogelijkheid om enkele aanpassingen door te geven aan Marloes. De eerste proefversie van de spreads wordt maximaal 2 weken na het doorgeven van de favorieten toegestuurd.

o   Als het bruidspaar voor een groot trouwalbum heeft gekozen, is het mogelijk om ouderalbums te bestellen. Dit zijn minialbums van 15x15 cm met 15 spreads door jullie gekozen uit het grote trouwalbum. Deze albums kosten 50 euro per stuk.

o   De levertijd van een album is ongeveer vijf weken na bestelling. De albums mogen worden opgehaald in 

's-Hertogenbosch. Als jullie wensen dat het album wordt opgestuurd is dit op eigen risico.

bottom of page